JESTEŚMY TWÓRCĄ WSPANIAŁEJ INICJATYWY…

 

Fundacja KREATYWNEGO POMYSŁU ma na celu:

 • PROMOWANIE PRZEDSIEWZIEC KULTURALNYCH, SPORTOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH, KTÓRE
  UKIERUNKOWANE SA NA INTEGRACJE SPOŁECZNA
 • PROPAGOWANIE AKTYWNEGO STYLU ZYCIA WSRÓD DZIECI I MŁODZIEZY ZA POMOCA TEATRU,
  POŁACZONEGO Z POGŁEBIANIEM WIEDZY O KULTURZE I HISTORII POLSKI ORAZ SWIATA, A PRZEZ
  TO POBUDZANIE CIEKAWOSCI I CHECI DO POGŁEBIANIA ROZWOJU FIZYCZNEGO, KULTURALNEGO I
  ARTYSTYCZNEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE
 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ POPRZEZ ORGANIZACJE WYDARZEN KULTURALNYCH,
  SPORTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH W DANYM REGIONIE,
 • WSPIERANIE TWÓRCZOSCI TWÓRCÓW NIEZALEZNYCH JAK I TWÓRCZOSCI WYKONYWANEJ PRZEZ
  GRUPY ZORGANIZOWANE,
 • UPOWSZECHNIANIE KULTURY I JEJ PROPAGOWANIE,
 • WSPIERANIE KULTURY I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH POPRZEZ
  PROMOWANIE SZEROKO ROZUMIANYCH PRZEDSIEWZIEC KULTURALNYCH, SPORTOWYCH ORAZ
  ARTYSTYCZNYCH CECHUJACYCH SIE NIESZABLONOWA LUB INNOWACYJNA FORMA EKSPRESJI;
 • WSPIERANIE INNOWACYJNOSCI, W TYM RÓWNIEZ POMOC W ORGANIZOWANIU WYDARZEN
  KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OKRESLONEJ GRUPY LUB
  OGÓŁU OSÓB, W TYM SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH,
 • WYMIANA INFORMACJI I DOSWIADCZEN Z INNYMI ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI, KTÓRYCH
  ZAKRES DZIAŁANIA JEST ZBLIZONY DO CELÓW DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ PODEJMOWANIE Z NIMI
  WSPÓŁPRACY;

FUNDACJA KREATYWNEGO POMYSŁU z siedzibą w Krakowie.

KRS 0000662291
REGON: 366524633
NIP: 6793142292

Tel. kontaktowy: 604156058

Do pobrania:

Fundacja Kreatywnego Pomysłu – KRS

Statut Fundacji kraetywnego pomysłu